Szkolenia organizowane przez Komisję Doskonalenia Zawodowego 26 i 27 października br.

Szanowni Państwo,

Komisja Doskonalenia Zawodowego ORA w Warszawie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniach 26 i 27 października 2019 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 49 (sala konferencyjna im. Henryka Krajewskiego).

Program:

Dzień pierwszy (26 października 2019 r.) – sobota

9:30 – 10:00 Rejestracja

10:00 – 12:00 Wykład  – „Zmiany w K.P.C. – postępowanie przygotowawcze, nadużycie prawa, zmiany w rozwodzie, nakaz alimentacyjny, zmiany różne: dowody, uchylanie tajemnic zawodowych, obowiązki lojalnościowe sądu wobec stron, doręczanie pism pozwanemu, apelacja” – adw. Stefan Jaworski

12:00 – 13:00 Wyrejestrowanie i rejestracja

13:00 – 15:30 Wykład – „Kierunek i zakres najnowszej nowelizacji kodeksu postępowania karnego”– adw. Katarzyna Gajowniczek –Pruszyńska, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

15:30 – Wyrejestrowanie i rejestracja

16:00 – 18:00 Wykład – „Regulacje dotyczące: postępowania dowodowego i postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych w znowelizowanym Kodeksie postępowania cywilnego. Przepisy intertemporalne wprowadzające znowelizowany Kodeks postępowania cywilnego” – adw. Michał Drwal i adw. Bartosz Krużewski

18:00 – Wyrejestrowanie

Dzień drugi (27 października 2019 r.) – niedziela

9:30 – 10:00 Rejestracja

10:00 – 12:00 Wykład – „Kierunek i zakres najnowszej nowelizacji kodeksu postępowania karnego”– adw. Katarzyna Gajowniczek –Pruszyńska, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

12:00 – 13:00 Wyrejestrowanie i rejestracja

13:00 – 15:30 Wykład  – „Zmiany w K.P.C. – postępowanie przygotowawcze, nadużycie prawa, zmiany w rozwodzie, nakaz alimentacyjny, zmiany różne: dowody, uchylanie tajemnic zawodowych, obowiązki lojalnościowe sądu wobec stron, doręczanie pism pozwanemu, apelacja” – adw. Stefan Jaworski

15:30 – Wyrejestrowanie

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. INFORMUJEMY, IŻ NIE MA JUŻ WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIE.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Obecność na wykładzie zapewnia przyznanie punktów szkoleniowych.

Komisja Doskonalenia Zawodowego 

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie