26.09.2019 / Wiadomości

Działacze społeczni z krajów postsowieckich OBWE w siedzibie ORA w Warszawie

24 września 2019 r. w Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli środowisk prawniczych i działaczy społecznych z krajów postsowieckich należących do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).


Dyskusja dotyczyła wyzwań i możliwości organizacji prawniczych, które walczą o prawa i wolności obywatelskie w tych krajach. Uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami, z jakimi spotykają się w codziennej pracy, oraz wskazali na nowe wyzwania.

W spotkaniu wziął udział dziekan ORA w Warszawie adw. Mikolaj Pietrzak, oraz przedstawiciele: Kirgistanu, Mołdawii, Ukrainy, Kazachstanu, Tadżykistanu oraz Białorusi. Ze strony polskiej obecna była Olga Salamatova (Helsińska Fundacja Praw Człowieka) oraz adw. Michal Chodorek.

Organizatorami spotkania byli: dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak, Jasmine Cameron i Zamira Djabarova (American Bar Association), Judith Lichtenberg i Sophie de Graf (L4L), Temur Shakirov (ICJ International Court of Justice, Jurate Guzeviciute (IBAHRI International Bar Association’s Human Rights Institute oraz Laurent Pettitti ( CCBE – CCBE – Council of Bars and Law Societies of Europe).