Symulacja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za nami

24 maja 2019 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyła się Symulacja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zorganizowana przez Sekcję Prawa Gospodarczego i Handlowego wspólnie z Katedrą Prawa Handlowego WPiA UW.

Symulacja została przygotowana wraz z firmą UNICOMP obsługującą głosowania na walnych zgromadzeniach spółek publicznych. W ramach symulacji został opracowany kazus, członkowie Sekcji oraz Katedry wcielili się w określone role występując na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Symulację otworzyli prof. dr hab. Katarzyna Bilewska w imieniu Katedry oraz adw. dr Kamil Szmid w imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej objęła adw. dr Anna Zbiegień-Turzańska, Wiodąca Akcjonariusz, która otworzyła Zgromadzenie. Na przewodniczącego zgromadzenia został wybrany prof. dr hab. Aleksander Chłopecki, zaś rolę notariusza odegrała adw. dr Beata Paxford.

Następnie w rolę Istotnej Akcjonariusz wcieliła się adw. Dorota Kulińska, zaś w rolę Męża Istotnej Akcjonariusz adw. dr Kamil Szmid oraz adw. Przemysław Krzemieniecki w rolę Pełnomocnika Męża Istotnej Akcjonariusz. Prezesem Zarządu fikcyjnej spółki Lipowa SA został mec. Michał Przygoda.

W roli akcjonariuszy mniejszościowych posiadających 5% głosów wystąpili także adw. dr Krzysztof Feluch oraz adw. Małgorzata Sander. Pozostali uczestnicy symulacji – akcjonariusze, aktywnie uczestniczyli w dyskusji oraz głosowaniami nad poszczególnymi projektami uchwał oraz sprawami spornymi. W symulacji wzięło udział ponad 50 adwokatów i aplikantów adwokackich Izby.

Wydarzenie było doskonałym przykładem synergii Działu Szkolenia Aplikantów, Sekcji oraz Uniwersytetu Warszawskiego i unikatową szansą wzięcia udziału w symulowanym zgromadzeniu akcjonariuszy, z uwzględnieniem wszystkich realiów takiego zgromadzenia. To także doskonały przykład współpracy środowiska akademickiego oraz adwokackiego.