Złoty Paragraf dla Sylwii Gregorczyk-Abram adwokatki naszej Izby!

Serdecznie gratulujemy adwokat warszawskiej Izby Sylwia Gregorczyk-Abram, która otrzymała nagrodę Złoty Paragraf, przyznawaną co roku przez Dziennik Gazeta Prawna

Dziekan adw. Mikolaj Pietrzak i Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie składają serdeczne gratulacje laureatce za otrzymanie tego prestiżowego wyróżnienia.

Adw. Sylwia Gregorczyk-Abram specjalizuje się w postępowaniach sądowych, prawie cywilnym i karnym. Jest współtwórczynią inicjatywy obywatelskiej „Wolne Sądy” oraz członkinią zarządu Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy. Od kwietnia 2016 roku jest koordynatorką do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi przy Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Od wielu lat współpracuje w sposób stały z organizacjami i inicjatywami społecznymi, które podejmują próby przeprowadzania zmian systemowych oraz organizuje dla nich wsparcie finansowe. W swojej działalności pro bono realizuje misję wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. W 2016 została nagrodzona tytułem prawnika pro bono.

Dziekan i ORA odbierają tą nagrodę jako docenienie wszystkich adwokatów, którzy pro bono podejmują aktywność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.