Trzecie z serii szkoleń w ramach projektu NETPRALAT – zgłoszenia do 14 czerwca br.

Projekt NETPRALAT jest realizowany przez Naczelną Radę Adwokacką we współpracy z Katalońską Radą Adwokacką, Uniwersytetem w Maastricht, IRIDIA Centre per la defensa drets humans (Hiszpania), Stowarzyszeniem Tłumaczy EULITA oraz Litewskim Instytutem Monitorowania Praw Człowieka. Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Justice (2014-2020), a czas jego trwania przewidziany jest do września 2020 r.

Jednym z celów projektu NETPRALAT jest przeprowadzenie międzynarodowych i krajowych szkoleń adwokatek/ów prowadzących sprawy karne w zakresie praktycznych umiejętności obrony praw osób zatrzymanych, podejrzanych i oskarżonych. W ramach projektu stworzone zostaną także materiały edukacyjne przybliżające międzynarodowe norm i standardy dotyczące prawa do obrony w postępowaniu karnym oraz powstanie europejska platforma dla wymiany doświadczeń osób prowadzących sprawy karne.

Trzecie z serii ww. szkoleń odbędzie się w Barcelonie w dniach 9-11 lipca 2019 r.

W załączeniu, na stronie Naczelnej Rady Adwokackiej oraz pod tym linkiem – znajdą Państwo szczegółowe informacje o projekcie oraz sposobie naboru osób uczestniczących w szkoleniu.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o szkoleniu na terenie Państwa izb adwokackich.

Wskazuję jednocześnie, że termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 14 czerwca 2019 r.

Z wyrazami szacunku,
adw. Agata Stajer

Koordynatorka Projektu NETPRALAT
Członkini Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej