Seminarium dotyczące praktyki adwokackiej – relacja

W piątek 24 stycznia 2020 r. odbyło się seminarium poświęcone wykonywaniu praktyki adwokackiej w świetle obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, organizowane przez Sekcję Prawa Publicznego i Compliance. Sala im. Krajewskiego zgromadziła ponad 100 uczestników.

Seminarium otworzył adw. Filip Byczkowski, Przewodniczący Sekcji oraz adw. dr Kamil Szmid, Członek ORA w Warszawie, Koordynator ds. sekcji praktyków prawa. W trakcie seminarium wystąpił adw. Aleksander Krysztofowicz, Zastępca Sekretarza ORA w Warszawie, wskazując na przyjęte w Izbie Adwokackiej w Warszawie rozwiązania proceduralne w przypadku czynności procesowych podejmowanych w siedzibach adwokatów i zagrożeń dla naruszenia tajemnicy adwokackiej.

Gościem seminarium był adw. Dariusz Gradzi, Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, specjalizujący się m.in. w materii prawa usług płatniczych, prawa bankowego oraz doradztwie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, który przedstawił prelekcję ekspercką poświęconą m.in. osobie adwokata jako instytucji obowiązanej, wymogom w zakresie tworzenia procedur i dokumentacji wewnętrznej oraz wpływu nowych rozwiązań normatywnych na praktykę wykonywania zawodu.

W podsumowaniu adw. Kamil Szmid powrócił do kwestii konieczności sygnalizowania przez adwokatów prób naruszenia tajemnicy adwokackiej, zaś adw. Filip Byczkowski wyraził nadzieję, że seminarium wniesie wkład do dyskusji o stosowaniu regulacji ustawowej w kontekście wykonywania praktyki adwokackiej.

Seminarium realizowało obowiązek doskonalenia zawodowego adwokatów.