24.01.2020 / Wiadomości

Porozumienie o współdziałaniu między Izbą Adwokacką w Warszawie, a Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców

23 stycznia 2020 r. w siedzibie Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie doszło do uroczystego podpisania porozumienia między Izbą Adwokacką w Warszawie, a Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Celem porozumienia jest współdziałanie obu podmiotów w kształtowaniu i wykonywaniu prawa, doskonaleniu zawodowym adwokatów, prowadzeniu badań w zakresie funkcjonowania pomocy prawnej oraz inicjowaniu i organizowaniu działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.

Porozumienie z ramienia obu instytucji podpisali dziekan ORA w Warszawie adw. Mikolaj Pietrzak i – co warte podkreślenia – adwokat, członek naszej izby, Jacek Cieplak Zastępca Rzecznik Małych I Średnich Przedsiębiorców oraz koordynatorzy porozumienia z obu stron sygnatariuszy adw. dr Kamil Szmid i Kamil Rybikowski – radca w gabinecie Rzecznika.

Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie w szczególny sposób podziękował koordynatorowi Sekcji Praktyków Prawa adw. dr Kamil Szmid i przedstawicielom Sekcji Praktyków Prawa za zaangażowanie na rzecz inicjatywy zawarcia porozumienia. Koordynator Sekcji podziękował także Dziekanowi i członkom ORA za wsparcie dla Sekcji Praktyków Prawa, jak również umożliwienie zawarcia takiego porozumienia.