Relacja z warsztatów organizowanych przez Fundację ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

W dniu 7 listopada 2019 r. w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie odbyły się organizowane przez Fundację ClientEarth Prawnicy dla Ziemi warsztaty dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych. Otworzył je dziekan ORA adw. Mikołaj Pietrzak wskazując na rolę jaką w tym obszarze odgrywają adwokaci: zarówno na poziomie lokalnym, pomagając oddolnym inicjatywom społeczeństwa, jak i na poziomie europejskim i międzynarodowym walcząc by standardy dostępu do wymiaru sprawiedliwości były przestrzegane w Polsce.

Pierwsza część warsztatów omawiała rolę zaleceń Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus, na którą wskazywała prawniczka Fundacji ClientEarth Małgorzata Kwiędacz-Palosz oraz orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych, które przedstawił adw. Marcin Mrowicki z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Druga część koncentrowała się na polskich przepisach dotyczących dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, które omówił radca prawny, dr Piotr Otawski, jak również na wskazaniu głównych barier w dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych w Polsce, na które uwagę zwrócił adw. Bolesław Matuszewski. Warsztaty zakończyły się wykładem dr Adama Ploszka na temat możliwości złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie naruszenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych. 

Szkolenie jest częścią projektu ATOJ-EARL (Access to Justice – Education and Awareness raising of Legal professionals) dotyczącego poprawy dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla bardziej zielonej Europy, który jest prowadzony przez ClientEarth oraz Justice and Environment przy wsparciu programu LIFE Komisji Europejskiej. Celem tego projektu jest podniesienie świadomości i przeszkolenie prawników w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w ośmiu europejskich państwach członkowskich. Wszystkich zainteresowanych projektem „Prawo na rzecz bardziej zielonej Europy” zapraszamy na stronę internetową projektu : https://www.pl.clientearth.org/prawo-na-rzecz-bardziej-zielonej-europy/