Spotkanie autorskie „Adwokat z Nowego Światu – o Leonie Nowodworskim z Hanną Nowodworską-Grohman”

W imieniu prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacka Treli oraz prezesa Ośrodka Badawczego Adwokatury adw. Andrzeja Zwary, serdecznie zapraszamy na prezentację książki „Adwokat z Nowego Światu” – o Leonie Nowodworskim z Hanną Nowodworską-Grohman, która będzie honorowym gościem tego spotkania. Publikacja ukazała się w ramach serii „Biblioteki Palestry”. Autorką jest adw. Ewa Stawicka z izby warszawskiej. Wydarzenie organizowane jest dzięki wsparciu Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikolaj Pietrzaka.

Książka jest wywiadem-rzeką z córką adw. Leona Nowodworskiego, ilustrowana zdjęciami z archiwum domowego. „Ambicją, jaka przyświecała opracowaniu tej książki, jest zatem ułatwienie Czytelnikowi przyjaznego wniknięcia w atmosferę warszawskiej palestry okresu międzywojennego, jak również umożliwienie zrozumienia, na czym polegały realne problemy, które stawiała przed nią najpierw odradzająca się niepodległość Polski, a w niedługim czasie – rzeczywistość okupacyjna II wojny światowej.” – czytamy we wstępie.

Inspiracją do powstania książki były obchody 100-lecia Adwokatury Polskiej w 2018 r. i 100-lecia izby warszawskiej w 2019. Przygotowanie szerokiego opracowania o adw. Leonie Nowodworskim zasugerował adw. Andrzej Rościszewski.

Leon Nowodworski (1889-1941) – wybitny adwokat, na krótko przed wybuchem II wojny światowej wybrany dziekanem warszawskiej izby adwokackiej, redaktor naczelny „Palestry”, w okresie międzywojennym działacz polityczny związany z Narodową Demokracją, następnie w czasie wojny członek władz konspiracyjnych adwokatury i Polskiego Państwa Podziemnego, „człowiek z krwi i kości, mający ciekawe pasje, umiejący na co dzień harmonijnie godzić rozliczne i różnorakie obowiązki z życiem rodzinnym, rozrywką, twórczością publicystyczną, a nawet poetycką”.

Spotkanie autorskie odbędzie się 4 grudnia o godz. 18.00 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 49 w sali im. Henryka Krajewskiego na I piętrze.

Współwydawcami książki są wydawnictwo Arche, Ośrodek Badawczy Adwokatury oraz Naczelna Rada Adwokacka.

Seria wydawnicza „Biblioteki Palestry” została zainicjowana przez Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. W. Bayera w 2017 r.