Procedura zgłaszania wzorów przemysłowych – szkolenie Sekcji Praktyków Prawa wraz z Urzędem Patentowym RP

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Sekcji Praktyków Prawa przy ORA w Warszawie na szkolenie zorganizowane przez Sekcję Prawa Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego i Sekcję Prawa Własności Przemysłowej wraz z Urzędem Patentowym RP. Szkolenie odbędzie się 5 lutego 2020 r. (środa) w godz. 9.30 – 12.30 w siedzibie ORA  (al. Ujazdowskie 49), sala H. Krajewskiego.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej, która rozszerzyła kompeten­cje adwokatów, jako profesjonal­nych pełnomocników do wy­stępowania przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem zgłoszeń i prowadzeniem spraw z zakresu wzo­rów przemysłowych, Sekcja Prawa Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Członków Naszej Izby, zorganizowała bezpłatne szkolenie dotyczące procedury zgłaszania wzorów przemysłowych, które poprowadzi pracownik Urzędu Patentowego Pani Elżbieta Dobosz.

Szkolenie Sekcji jest otwarte dla wszystkich adwokatów, aplikantów adwokackich
i prawników zagranicznych Izby Adwokackiej w Warszawie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o mailowe potwierdzenie przybycia – decyduje kolejność zgłoszeń – sekcja.pasa@ora-warszawa.com.pl

Po rejestracji, zostanie przesłany dokładny harmonogram szkolenia.

Za udział w szkoleniu Sekcji można otrzymać 3 punkty KDZ.

Serdecznie zapraszamy!

adw. Joanna Tkaczyk

Przewodnicząca

 

adw. dr Karol Pachnik

Przewodniczący Honorowy Sekcji Prawa Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego

 

Adw. Monika Witkowska

Przewodnicząca Sekcji Prawa Własności Przemysłowej