Oferta szkoleń HFPC z prawa antydyskryminacyjnego dla pełnomocników procesowych

W załączeniu przekazujemy informację o szkoleniu organizowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka na zlecenie Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce. Oferta szkolenia jest skierowana m.in. do pełnomocników procesowych. Tematyka szkolenia dotyczy prawa antydyskryminacyjnego.

Opis_Unijne mechanizmy ochrony zasady równego traktowania – swoboda przemieszczania się rodzin LGBT