Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Poszukiwany Koordynator Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie

Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Koordynatora Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie.

Adwokaci z naszej izby zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o zgłaszania swoich kandydatur do końca dnia 28 maja br. drogą elektroniczną na adres: ora.warszawa@adwokatura.pl z dopiskiem „Koordynator Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie”.

Zgłoszenie winno zawierać CV wraz listem motywacyjnym zawierającym uzasadnienie, dlaczego kandydat składa aplikację na to stanowisko.

O wynikach konkursu będziemy informować na bieżąco.