Międzynarodowy 24 godzinny Webathon w obronie praworządności – 4 maja br. start o 16.00

Trzy z największych światowych stowarzyszeń prawników: AIJA HRC (Międzynarodowe Stowarzyszenie Młodych Prawników – Komitet Praw Człowieka), UIA IROL (Union Internationale des Avocats – Institute for the Rule of Law) i ABA-SIL (American Bar Association – Section of Prawo międzynarodowe) połączyli siły, aby rozpocząć pierwszy 24-godzinny Webathon w obronie praworządności. Webathon zaczyna się dzisiaj tj. 4 maja o godzinie 16.00 i potrwa do jutra tj. 5 maja do godziny 16.00. Obok wybitnych ekspertów i liderów prawniczych z całego świata jednym z panelistów jest także dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak.

Praworządność to nie tylko „interes” i „biznes” prawników. Jest to nasza podstawowa wartość, podpora naszego zawodu i gwiazda naszej działalności. Jest to struktura społeczna, która zapewnia prawa człowieka, zasady demokratyczne, możliwości gospodarcze, rozwój społeczny i podstawowe wolności, które wszyscy uznajemy za oczywiste – piszą na swoje stronie organizatorzy przedsięwzięcia.

Ponieważ świat stoi teraz przed bezprecedensowymi wyzwaniami, prawnicy pozostają pierwszą linią obrony przed wysiłkami zmierzającymi do podważenia, ograniczenia lub pokonania praworządności. Aby podkreślić krytyczne znaczenie tej misji i duże zaangażowanie prawników na całym świecie, zdecydowali się oni spotkać w niezwykły sposób – czytamy dalej.

Każdy panel będzie dotyczył innego aspektu wyzwań stojących przed praworządnością i będzie prowadzony przez inną adwokaturę lub międzynarodowe stowarzyszenie prawnicze, w tym ORA w Warszawie, a ponadto Law Society of England and Wales, Barcelona Bar Association, Barra Mexicana de Abogados, the Inter-American Bar Association, American Bar Association, California Bar Association, The Law Council of Australia, LAWASIA, NUPL (Filipiny), The Society of Indian Law Firms, The Bar Association of India, The Deutscher Anwaltverein, i Paryską Izbę Adwoakcką.

Poniżej prezentujemy nieprzerwaną serię dwugodzinnych dyskusji panelowych, które będą poruszać się jak słońce po całej planecie, obejmując kontynenty i strefy czasowe.

Program i szczegóły organizacyjne: https://www.aija.org/en/event-detail/619

Wstęp wolny!