04.05.2021 / Wiadomości

XIV edycja Nagrody im. Edwarda J. Wende – zgłoszenia kandydatów do 31 maja br.

Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, że rozpoczęła się XIV edycja Nagrody im. Edwarda J. Wende.  W imieniu organizatorów zapraszamy do zgłaszania kandydatów/kandydatek do Nagrody do dnia 31 maja 2021. r. ORA w Warszawie ma zaszczyt być partnerem tego przedsięwzięcia.

W tym roku po raz kolejny Kapituła Nagrody wybierze laureata/laureatkę spośród zgłoszonych i zaangażowanych w działalność publiczną osób, doceniając jego/jej szczególne dokonania w krzewieniu i podnoszeniu kultury prawnej, promocji idei państwa prawa oraz polskiego i europejskiego dorobku prawnego.

Nagrodę otrzyma osoba, która działa zgodnie z zasadami etyki zawodowej i profesjonalizmu, a w swojej działalności na rzecz dobra publicznego oraz praw człowieka i obywatela wyróżniła się odwagą cywilną i niezłomnością zasad. Od 2021 r. można także zgłaszać do wyróżnienia inicjatywy i instytucje spełniające powyższe kryteria.

W imieniu organizatorów zachęcamy do przesyłania zgłoszeń na adres e-mail: fundusz.wende@fdp.org.pl.

Formularze zgłaszania kandydatur do Nagrody i Regulamin Nagrody przesyłam w załączeniu, dostępne są one także na stronie www.fdp.org.pl/nagrodawende.

Wśród laureatów poprzednich edycji Nagrody są: Marek Safjan (Laureat 2006), Adam D. Rotfeld (Laureat 2012), Mikołaj Pietrzak (Laureat 2013), Jerzy Zajadło (Laureat 2017), Igor Tuleya (laureat 2019).

Nagroda imienia Edwarda J. Wende została ustanowiona w 2003 r. w celu uhonorowania pamięci Edwarda Joachima Wende – adwokata, w PRL obrońcy w sprawach politycznych, po 1989 r. senatora i posła, pierwszego po wojnie konsula honorowego Luksemburga w Polsce. Nagroda przyznawana jest przez powołaną w tym celu Kapitułę.