Konkurs na staż w TSUE rozstrzygnięty

21 stycznia 2019 roku w siedzibie ORA w Warszawie uroczyście ogłoszono wyniki konkursu na autorkę/autora eseju „Narzędzia ochrony praworządności w Państwach Członkowskich na gruncie prawa Unii Europejskiej”. Laureatami zostali: apl. adw. Zuzanna Morawska-Zakroczymska i apl. adw. Michał Osiak. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zaprosił obu laureatów na staż. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Jury konkursu stanowili: adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, Wicedziekan ORA w Warszawie, adw. Justyna Metelska, Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka NRA oraz dr Barbara Grabowska-Moroz.

W uroczystym ogłoszeniu konkursu wzięli udział: adw. Mikolaj Pietrzak, Dziekan ORA w Warszawie, adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, Wicedziekan ORA w Warszawie, adw. Justyna Metelska, Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka NRA oraz laureaci: apl. adw. Zuzanna Morawska-Zakroczymska i apl. adw. Michał Osiak.