18.01.2019 / Wiadomości

Dziewiąty Karnawałowy Bal Aplikantów Adwokackich – możliwość sponsoringu

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie informuje o możliwości sponsorowania wydarzeń i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie („Organizator”).  Wyjątkową okazją jest Dziewiąty Karnawałowy Bal Aplikantów Adwokackich, który odbędzie się w dniu 23 lutego 2019 r. w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego.

Tegoroczna edycja Balu cieszy się niezwykle dużym powodzeniem.  Przewidujemy, że wszystkie bilety zostaną sprzedane a w wydarzeniu udział weźmie ok. 950 gości, aplikantów wraz z osobami towarzyszącymi, aplikantów z innych Izb oraz gościnnie wielu adwokatów. Bal odbywa się w unikalnej scenerii Arkad Kubickiego Zamku Warszawskiego.  Wejście na Bal zorganizowane jest przez główna bramę na Placu Zamkowym.

W programie Balu zaplanowano występ kwartetu jazzowego, koncerty talentów aplikanckich oraz Turniej Wiedzy Aplikanta.  Zimny i ciepły bufet przygotowany  wraz z open barem przygotowane będą przez uznaną firmę Kręgliccy Restauracje i Catering.  Partnerem merytorycznym Balu jest Wydawnictwo CH Beck.

 

  1. Wartość sponsoringu 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto obejmuje:

 

– umieszczenie nazwy lub logo Sponsora w informacji o wydarzeniu na stronie internetowej Organizatora, w Informatorze wysyłanym przez Organizatora do ok. 9 tys. odbiorców oraz w portalu społecznościowym Facebook wraz z logotypem lub linkiem do miejsca wskazanego przez Sponsora

 

– wystawienie max. 2 rollupów Sponsora lub innych wolnostojących materiałów reklamowych w trakcie wydarzenie – według wyboru Organizatora

– wymienienie nazwy Sponsora w przemówieniu Organizatora otwierającym Bal

– umieszczenie logotypu w materiale filmowym z Balu, w relacji zamieszczonej na stronie internetowej Organizatora oraz w albumie ze zdjęciami z wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook

– 1 podwójne zaproszenie do wyłącznej dyspozycji Sponsora o wartości 660 zł (bez prawa dalszej odsprzedaży)

  1. Wartość sponsoringu wskazana w punkcie 1 może być udzielona jednorazowo przez dany podmiot w związku z tym wydarzeniem.

 

  1. Dopuszcza się maksymalną liczbę 5 (pięciu) sponsorów, których Oferty zostaną wybrane przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

 

  1. W przypadku Ofert nie zawierających braków decyduje kolejność zgłoszeń.

 

  1. Wszystkie podmioty zainteresowane sponsorowaniem wydarzenia proszone są o składanie ofert na adres: warszawa@adwokatura.pl do dnia 10 lutego 2019 r.

 

  1. Zgodnie z pkt 5.3 Regulaminu dotyczącego finansowania przez podmioty zewnętrzne wydarzeń organizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie, jej organy lub jednostki organizacyjne Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie może pozostawić Ofertę bez rozpoznania bez podania przyczyny.

 

  1. Ogłoszenie zostaje skierowane do kancelarii adwokackich a także innych podmiotów, które wyrażą wolę sponsorowania wydarzenia.

 

Regulamin sponsoringu