Turniej Wiedzy Aplikanta – druga edycja

Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Komitet Organizacyjny Konkursu zapraszają do udziału w TURNIEJU WIEDZY APLIKANTA, którego Finał zostanie rozstrzygnięty podczas IX Karnawałowego Balu Aplikantów odbywającego się w dn. 23 lutego 2019 r. w Arkadach Kubickiego.

PARTNEREM MERYTORYCZNYM Turnieju Wiedzy Aplikanta i fundatorem nagród (atrakcyjnych zestawów komentarzy) jest Wydawnictwo C. H. BECK

ELIMINACJE odbędą się w dniu 12 lutego (wtorek) o godz. 18:00* w sali Klubowej w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej (Al. Ujazdowskie 49 w Warszawie).

Udział w Turnieju mogą brać aplikanci wszystkich trzech lat aplikacji ze wszystkich izb adwokackich w Polsce, występując w DRUŻYNACH DWUOSOBOWYCH.

ZGŁOSZENIA do Turnieju są przyjmowane do dnia 5 lutego br. poprzez formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/nIbQNYRQrTEPXXGn1

W odpowiedzi na przesłanianie poniższego formularza zgłoszeniowego otrzymacie zwrotną wiadomość e-mail z informacjami organizacyjnymi.

PYTANIA konkursowe będą obejmować przedmioty objęte programem szkolenia aplikantów adwokackich:
a) prawo i postępowanie karne;
b) prawo i postępowanie cywilne (w tym prawo rodzinne i opiekuńcze)
c) prawo i postępowanie administracyjne
d) prawo gospodarcze, w tym prawo publiczne gospodarcze oraz prawo spółek handlowych.

Pytanie w Eliminacjach będą pytaniami zamkniętymi (a, b, c, d) z jedną prawidłową odpowiedzią. Odpowiedzi będą udzielane drużynowo. Do finału przejdą 3 drużyny z największą liczbą punktów, które jednocześnie zachowają co najmniej jedno „życie”.

Pytania w Finale będą pytaniami „tak / nie”, na pierwszą pulę pytań odpowiadać będzie pierwsza osoba z drużyny, na drugą partię pytań będzie odpowiadać druga osoba z pary.
Zwycięża ta drużyna, która udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi we wskazanym czasie.

Szczegółowe zasady Turnieju znajdują się w REGULAMINIE:

Regulamin-Turnieju-Wiedzy-Aplikanta-v. 1.1 z dnia 12 lutego 2019 roku.

W JURY Finału Turnieju Wiedzy Aplikantów zasiądą:
adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, Wicedziekan ORA – Przewodnicząca jury
adw. Dorota Kulińska, Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich
adw. Ada Czapla-Lisowska, opiekun 1 roku aplikacji.

Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: TurniejWiedzy2019@gmail.com

Członkowie Drużyn Finałowych są zobowiązani do zapewnienia sobie możliwości wstępu na IX Karnawałowy Bal Aplikantów Adwokackich na własny koszt. Komitet Organizacyjny Konkursu zapewni, że dla Członków Drużyn Finałowych będą dostępne BILETY NA BAL z dofinansowaniem w cenie 165 zł.

Zachęcamy do udziału.

Komitet Organizacyjny Konkursu

adw. Monika Rajska
apl. adw. Piotr Wojciechowski
apl. adw. Michał Magdziak
apl. adw. Marta Trochimczyk

*udział w Eliminacjach jest podstawą usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach

PLAKAT