Konferencja dot. aspektów prawno – gospodarczych prowadzenia działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych 🗓

Serdecznie zapraszamy na konferencję dot. aspektów prawno – gospodarczych prowadzenia działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych organizowaną przez Komisję ds. Współpracy z Zagranicą oraz Koło Prawników Zagranicznych już 6 grudnia. W ramach konferencji będą przyznane punkty KDZ.

W ostatnich latach można zaobserwować wciąż rosnące zainteresowanie polskich przedsiębiorstw rozwinięciem eksportu, a następnie ekspansją na rynek Stanów Zjednoczonych, który jest uznawany za najbardziej atrakcyjny w skali globalnej. Prezentacja przeprowadzona przez prawników kancelarii Miller Canfield praktykujących za oceanem oraz wspierających polskie spółki prowadzące działalność w Stanach Zjednoczonych ma na celu przybliżenie różnic na płaszczyźnie prawnej, podatkowej oraz businessowej, które istnieją pomiędzy zasadami prowadzenia działalności w Europie, a za oceanem. Dodatkowo, omówione zostaną zasady, które są kluczowe z punktu widzenia reprezentowania klientów posiadających spółki zależne w USA lub pozwanych przed tamtejszym sądami, jak jurysdykcja, zasady prawa prywatnego międzynarodowego, zasady odpowiedzialności za szkodę oraz dochodzenie należności od amerykańskiego dłużnika.

Prelegenci:

Dr hab. Justyna Regan (Balcarczyk), polski radca prawny i adwokat w stanie Illinois, uzyskała w Polsce tytuł radcy prawnego oraz tytuł adwokata w stanie Illinois i jest starszym prawnikiem w biurze kancelarii w Chicago. Blisko współpracuje z polskimi biurami Miller Canfield. Dr hab. Regan specjalizuje się w transakcjach międzynarodowych, doradzając klientom we wszystkich sprawach związanych z działalnością gospodarczą.  W szczególności współpracuje z polskimi spółkami, które bądź prowadzą działalność w Stanach Zjednoczonych, bądź dopiero starają się wejść na rynek amerykański. Doradza także globalnym przedsiębiorstwom działającym w Europie, zwłaszcza w Polsce, jak również podmiotom zainteresowanym prowadzeniem inwestycji za pomocą spółek powiązanych zarejestrowanych w Polsce, w formie joint ventures, bądź też handlem z Polską. Zakres specjalizacji dr hab. Regan obejmuje europejskie, amerykańskie oraz multinarodowe prawo gospodarcze i prawo danych osobowych. Posiada także doświadczenie w sprawach z zakresu prawa spółek i prawa handlowego, doradza przy transakcjach międzynarodowych i joint ventures, fuzjach i przejęciach. Zajmuje się także zagadnieniami dotyczącymi nadzoru korporacyjnego i papierów wartościowych,private equityventure capital oraz finansowania dłużnego i finansowania projektów.

Richard A. Walawender, adwokat w stanie Nowy Jork i Michigan,  jest starszym partnerem Miller Canfiled oraz jednym z dyrektorów grupy prawa korporacyjnego.  Biegle posługuje się językiem polskim. Jest także dyrektorem międzynarodowej praktyki kancelarii oraz jej polskich biur.  Specjalizuje się w reprezentowaniu polskich oraz innych zagranicznych spółek prowadzających działalność w regionie NAFTA, jak również w prawie korporacyjnym i handlowym, dystrybucyjnym, zamówień publicznych, licencjach, prawie bankowym oraz finansowaniu transakcji, transakcjach międzynarodowych, fuzjach i przejęciach, strukturach joint ventures oraz sojuszach strategicznymi. Od roku 1989, gdy po raz pierwszy doradzał pierwszemu demokratycznemu rządowi polskiemu oraz amerykańskim przedsiębiorcom inwestującym w Polsce, mecenas Walawender stale pracuje dla polskich oraz innych zagranicznych klientów. Jako dyrektor międzynarodowej praktyki kancelarii, jest on wiodącym adwokatem w wielu transakcjach międzynarodowych oraz w dziedzinie fuzji i przejęć, pracując dla klientów z Polski, USA, jak również z Kanady, innych krajów Europy, Azji oraz Meksyku. Często doradza klientom w zakresie struktury oraz strategii ich inwestycji krajowych, sojuszy strategicznych, regulacji eksportowych FCPA, CFIUS i innych zagadnień transgranicznych.

 Serdecznie zapraszamy!