III FORUM PRAWA PROCESOWEGO CYWILNEGO: „Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych w praktyce sądowej” – 20% zniżki i 7 pkt. KDZ

Zapraszamy do udziału w III Forum Prawa Procesowego Cywilnego, które w tym roku koncentruje się na problematyce zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w praktyce sądowej. Kompleksowa i praktyczna analiza zagadnień pozwoli na zaprezentowanie aktualnie wyłaniających się problemów interpretacyjnych na tle stosowania przepisów normujących ten rodzaj zabezpieczenia.

Szczegółowe informacje i zapisy pod poniższym linkiem: https://tiny.pl/994k8

Adwokaci, Prawnicy Zagraniczni i Aplikanci Izby Adwokackiej w Warszawie otrzymają od Wydawnictwa C. H. Beck 20 % zniżkę na uczestnictwo w III Forum Prawa Procesowego Cywilnego.

W celu uzyskania kodu zniżkowego należy zalogować się do Panelu Adwokata (https://panel.e-soa.pl/). Plik z kodem znajduje się w menu „Zasoby i Multimedia” / „Pliki do pobrania”. Katalog „Dokument”, plik o nazwie „III FORUM KPC – KOD RABATOWY.pdf”. Po prawej stronie tytułu pliku jest opcja pobrania i otworzenia pliku.

Kod rabatowy należy wpisać w formularzu zapisu na III Forum w polu „Posiadam kod rabatowy” (https://tiny.pl/994k8) .

Adwokaci uczestniczący w wydarzeniu otrzymają po 7 punktów szkoleniowych.

 • 9 wybitnych prelegentów
 • 3 panele dyskusyjne
 • 9 eksperckich prezentacji

W toku konferencji zostaną przedstawione i poddane dyskusji zagadnienia dotyczące:

 • celów i funkcji postępowania zabezpieczającego,
 • warunków orzeczenia przez sąd zabezpieczenia,
 • okoliczności, ze względu na które udzielenie ochrony prawnej w postępowaniu zabezpieczającym jest niemożliwe,
 • struktury postępowania zabezpieczającego,
 • orzekania w przedmiocie zabezpieczenia,
 • uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia,
 • pojęcia i przyczyny upadku zabezpieczenia,
 • zabezpieczenia w postępowaniu karnym i postępowaniu karnym skarbowym,
 • zabezpieczenia roszczeń pieniężnych przez zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego,
 • wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia w drodze egzekucji sądowej.


ORGANIZATORZY:

Wydawnictwo C.H.Beck
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej

 

PARTNERZY KONFERENCJI:

Okręgowa Rada Adwokacja w Częstochowie
Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi