Szkolenie on-line: „Równe traktowanie osób z niepełnosprawnościami – unijne mechanizmy ochrony praw podstawowych”

Serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka „Równe traktowanie osób z niepełnosprawnościami – unijne mechanizmy ochrony praw podstawowych”. Szkolenie dotyczy prawa osób z niepełnosprawnościami, za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują 8 punktów szkoleniowych.

Szkolenie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z ochroną praw osób z niepełnosprawnościami w perspektywie prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego. Szkolenie jest realizowane na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Tematyka szkolenia:

  • Unijne, międzynarodowe i krajowe standardy ochrony praw podstawowych, w tym praw osób z niepełnosprawnościami.
  • Ochrona przed dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność w miejscu pracy i pozostałych obszarach (perspektywa prawa UE i krajowego).
  • Szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami w trakcie czynności procesowych.
  • Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną (w tym w kontekście spraw o ubezwłasnowolnienie i umieszczanie z placówkach).
  • Pytania prejudycjalne do TSUE jako mechanizm ochrony praw podstawowych i zasady równego traktowania.

Terminy szkolenia:

Część I –  9.11.2021 r., godz. 16.00-20.00 (spotkanie on-line)

Część II – 16.11.2021 r., godz. 16.00-20.00 (spotkanie on-line)

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zapisy na szkolenie: https://forms.gle/jjVF4hAKrMmy5PBw6.