Wiadomości
27.10.2021 / Oferty zatrudnienia

Kancelaria adwokacka z siedziba w Warszawie, nawiąże współpracę z aplikantem adwokackim/aplikantką adwokacką.

Osoby zainteresowane, proszone są o przesyłanie cv wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz propozycja oczekiwanego wynagrodzenia na adres: rs@prawniczakancelaria.com.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwanym „RODO”, informuje się, iż:

– Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Radosław Szymański z siedziba w Warszawie 

– Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. b) RODO,

– Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji lub niezbędny do realizacji zawartej umowy,

– przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania i prawo do przeniesienia danych do innego administratora, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO oraz zasad wykonywania zawodu radcy prawnego/adwokata, w tym tajemnicy zawodowej i zakazu konfliktu interesów,

– ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

– Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania,

adwokat Radoslaw Szymański 

Post wygasa: 27.11.2021