Wydarzenia ORA

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu ochrony środowiska – praktyczne warsztaty

DOSTĘP DO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA  

Okręgowa Rada Adwokacka, sala konferencyjna im. Henryka Krajewskiego, 

al. Ujazdowskie 49, Warszawa

 7 listopada 2019 r. 

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi zaprasza na praktyczne warsztaty poświęcone znaczeniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Spotkanie jest częścią projektu „Prawo na rzecz bardziej zielonej Europy” finansowanego przez Komisję Europejską w ramach projektu LIFE. Projekt ma na celu poprawę implementacji i stosowania prawa ochrony środowiska. W trakcie seminarium poruszone zostaną zarówno kwestie teoretyczne, związane z międzynarodowymi oraz europejskimi standardami dostępu do procedur odwoławczych w obszarze ochrony środowiska, jak i praktyczne, dotyczące przede wszystkim stosowania polskiego prawa ochrony środowiska. W roli prelegentów wystąpią praktycy prawa i pracownicy naukowi.  Udział w warsztatach zostanie zaliczony na poczet obowiązku doskonalenia zawodowego w wymiarze 5 punktów szkoleniowych. 

11:30 – 11:45  Rejestracja uczestników 
11:45– 12:00  Otwarcie konferencji  – adw. Mikołaj Pietrzak, Dziekan ORA

 

12:00 – 12:30  Przedstawienie projektu „Prawo na rzecz bardziej zielonej Europy” – trzeci filar Konwencji z Aarhus  
  Małgorzata Kwiędacz – Palosz – prawnik Fundacji ClientEarth  
   
12:30-13:15   Znaczenie orzecznictwa TSUE w obszarze dostępu do wymiaru sprawiedliwości 
  w zakresu ochrony środowiska 
 

 

dr Hanna Machińska – Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich  do potwierdzenia 
13:15 – 13:45 

 

przerwa na lunch 
13:45 – 14:45    Polskie przepisy dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych – wybrane zagadnienia 
   

 

r.pr. Piotr Otawski, Partner ODJ Kancelaria Radców Prawnych Otawski, Dziura, Jędrzejewski i Partnerzy

 

14:45 – 15:45  Główne bariery w dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych w Polsce
  adw. Bolesław Matuszewski, partner BMG Adwokaci Matuszewski Grzelak Spółka Partnerska
   
15:45 – 16:15

 

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych w orzecznictwie ETPCz

dr Adam Ploszka, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW, prawnik Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy

  

16:15 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie warsztatów

 

  

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 25 października 2019 r. na adres mailowy: mkwiedacz@clientearth.org