11.09.2019 / Wiadomości

Podpisano umowę o współpracy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z Amsterdamską Radą Adwokacką

W dniu 10 września 2019 r. dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak oraz dziekan Izby Amsterdamskiej adw. Evert Jan Henrichs podpisali umowę o współpracy obu Izb.

W spotkaniu uczestniczyła również Agaath Reijnders-Sluis, Dyrektor Biura Rady Adwokackiej w Amsterdamie, ambasador Królestwa Niderlandów Daphne Bergsma oraz pierwszy sekretarz Bart de Bruijn, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacek Trela, członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie: adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, adw. Andrzej Orliński, adw. Jakub Jacyna, adw. Anna Atanasow, adw. Maciej Ślusarek, adw. Kamil Szmid, przewodniczący komisji ds. współpracy z zagranicą adw. Wojciech Wiktor Baginski, przewodniczący Koła Prawników Zagranicznych adw. Luigi Lai oraz wielu innych gości.

Podpisanie umowy jest efektem rozmów podejmowanych przez przedstawicieli obu izb od kilku miesięcy. Umowa ma na celu ułatwienie wzajemnej komunikacji oraz współpracy, a także wymianę doświadczeń pomiędzy adwokatami warszawskimi i z Amsterdamu. Owocem umowy będą wspólne konferencje, seminaria, staże i inne wydarzenia podejmowane we współpracy z Izbą Amsterdamską.