Ślubowanie adwokackie 2019 – możliwość sponsoringu

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość sponsorowania wydarzeń i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Najbliższą do tego okazją będzie organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie uroczyste ślubowanie adwokackie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019 r. w Warszawie w Hotelu Hilton przy ul. Grzybowskiej 63, 00-844 Warszawa.

  1. Świadczenia w zamian za sponsoring w kwocie 2.000 (dwa tysiące) zł brutto obejmują:

– ekspozycja logo i nazwy Sponsora w materiałach promujących Ślubowanie

– ekspozycja rollup-u Sponsora w miejscu, w którym odbywać się Ślubowanie – według wyboru Organizatora

– wymienienie nazwy Sponsora w przemówieniu organizatora otwierającym i zamykającym Ślubowanie

  1. Świadczenia w zamian za sponsoring wskazany w punkcie 1 powyżej, mogą być udzielone jednorazowo na rzecz danego podmiotu w związku z tym wydarzeniem.
  2. Dopuszcza się maksymalną liczbę 5 (pięciu) sponsorów, których Oferty zostaną wybrane przez Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
  3. W przypadku Ofert nie zawierających braków formalnych decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Wszystkie podmioty zainteresowane sponsorowaniem wydarzenia proszone są o składanie ofert na adres: ora.warszawa@adwokatura.pl do dnia 14 czerwca 2019 r.
  5. Zgodnie z pkt 5.3 Regulaminu finansowania przez podmioty zewnętrzne wydarzeń organizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie, jej organy lub jednostki organizacyjne, Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie może pozostawić Ofertę bez rozpoznania bez podania przyczyny.
  6. Niniejsze ogłoszenie zostaje skierowane do kancelarii adwokackich i adwokacko – radcowskich, które wyrażą wolę sponsorowania wydarzenia.