Konferencja: Współczesne problemy ochrony praw człowieka

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka Uniwersytetu Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wraz z Katedrą Ochrony Praw Człowieka i Prawa  Międzynarodowego Humanitarnego mają zaszczyt zaprosić na II Ogólnopolską Konferencję Naukową „Współczesne problemy ochrony praw człowieka”, która odbędzie się dnia 9 grudnia 2023 roku o godzinie 10:00 w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Google Meet. 

Organizacja Konferencji związana jest z obchodami Międzynarodowego Dnia Praw  Człowieka, który przypada w dniu 10 grudnia. Za cel Konferencji obraliśmy dyskusję na temat  współczesnego pojmowania praw człowieka, a także wyzwań dotyczących ich realizacji. Chcieliśmy zwrócić uwagę społeczności akademickiej na poszczególne aspekty ochrony praw człowieka, które  mają zmierzać do ich analizy z perspektywy współczesnej rzeczywistości. Jesteśmy pewni, że nasze  wydarzenie spotka się z dużym zainteresowaniem studentów i doktorantów z całej Polski (tak jak  miało to miejsce w przypadku organizacji ubiegłorocznej edycji Konferencji) i pozwoli na wymianę  poglądów oraz pogłębienie wiedzy w przedmiocie aktualnych rozważań związanych z tą tematyką.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie objęła konferencję patronatem.

Harmonogram konferencji