Delegacja Izby na uroczystościach z okazji rozpoczęcia nowego roku prawnego Paryskiej Adwokatury

Tradycyjnie już w drugiej połowie listopada w Paryżu odbyły się wydarzenia i uroczystości związane z rozpoczęciem nowego roku prawnego Izby Adwokackiej w Paryżu – Rentrée solennelle du Barreau de Paris. W dniach 22-24 listopada br. miały miejsce liczne konferencje, spotkania, konkurs krasomówczy, które zgromadziły międzynarodowe środowisko prawnicze, z którym Izba Paryska utrzymuje liczne i bliskie relacje. Z uwagi na bliską współpracę pomiędzy paryskim i warszawskim samorządem adwokatów, w uroczystościach otwarcia roku prawnego udział wzięli dziekan ORA w Warszawie – adw. Mikołaj Pietrzak, a także członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą – adw. Radosław Wiśniewski.

 

Zwieńczeniem tych wydarzeń była ceremonia otwarcia nowego roku prawnego Izby Adwokackiej w Paryżu w Teatrze Chatelet oraz uroczysta kolacja dla zagranicznych delegacji i zaproszonych gości w Automobile Club de France przy Placu Concorde.

Podczas ceremonii otwarcia roku prawnego Izby Adwokackiej w Paryżu okolicznościowe przemówienia wygłosili zaproszeni goście: Anne Hidalgo, mer Paryża oraz Eric Dupond-Moretti, Minister Sprawiedliwości Francji. Pani mer w swoim wystąpieniu podkreśliła bliską współpracę z Paryską Adwokaturą na rzecz szerzenia idei praworządności i niwelowania nierówności społecznych wśród mieszkańców stolicy. Natomiast pan minister zwrócił uwagę na wpływ współpracy z paryskim samorządem adwokatów na proces legislacyjny, w tym w szczególności trwające prace nad reformą kodeksu karnego.

Podczas ceremonii nagrodzono dwunastu sekretarzy Konferencji Izby Adwokackiej w Paryżu, czyli grupy 12 laureatów ubiegłorocznego konkursu krasomówczego, którzy przez ostatni rok świadczyli pomoc prawną w sprawach karnych z urzędu. Tradycyjnie, pierwszy i drugi sekretarz wygłosili mowy okolicznościowe. Pierwszy sekretarz, adw. Jean-Baptiste Riolacci przypomniał sylwetki znanych paryskich adwokatów, którzy zmarli w ostatnich latach. Natomiast drugi sekretarz, adw. Seydi Ba w przejmujący sposób uwypuklił nieudolność systemu prawnego w zbadaniu tzw. masakry paryskiej, czyli krwawo stłumionych w dniach 17-18 października 1961 r. pokojowych demonstracji zwolenników algierskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego.

W swoich przemówieniach adw. Julie Couturier oraz adw. Vincent Nioré, odpowiednio dziekan i wicedziekana Paryskiej Izby Adwokackiej, wskazali najistotniejsze problemy z zakresu praworządności i praw podstawowych we Francji i na świecie, i tym samym przypomnieli o misji paryskich adwokatów w ich obronie. W tym zakresie podkreślili oni aktywność Paryskiej Izby na arenie międzynarodowej, w tym w szczególności w sprawach dotyczących Armenii, Ukrainy, Izraela czy Polski. Jednocześnie ceremonia była okazją do podsumowań i podziękowań związanych z dobiegającą końca 2-letnią kadencją pani dziekan i pana wicedziekana.

Zarówno dziekani Paryskiej Izby Adwokackiej, jak i pani mer Hidalgo oraz pan minister Dupond-Moretti, podkreślili znaczenie współpracy z Izbą Adwokacką w Warszawie w formule Trójkąta Weimarskiego Adwokatur na obszarze obrony praworządności w Polsce.

1 stycznia 2024 r. nową 2-letnią kadencję w Izbie Adwokackiej w Paryżu rozpoczną dziekan adw. Pierre Hoffman i wicedziekan adw. Vanessa Bousardo. Wyrażamy nadzieję na kontynuowanie owocnej współpracy z nowym kolegium dziekańskim Paryskiej Izby Adwokackiej.