Dwie drużyny z Warszawy na podium w II. Ogólnopolskim Turnieju Sądowym Moot Court przed ETPCZ dla aplikantów adwokackich, 2023

Dwie drużyny z Warszawy zdobyły II. i III. miejsca w II. Ogólnopolskim Turnieju Sądowym Moot Court przed ETPCZ dla aplikantów adwokackich. Wygrała drużyna z Wrocławia w składzie apl. adw. Dominika Kiełbas, apl. adw. Angelika Panas, apl. adw. Adam Domański i apl. adw. Michał Mizerski. Zostali oni zwycięzcami Turnieju i laureatami Nagrody Głównej – udziału w rozprawie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka! Opiekunką drużyny była adw. dr Dorota Czerwińska.

Warszawskie drużyny, które zdobyły podium, wystąpiły w składzie:

– drugie miejsce: apl. adw. Barnaba Rud-Chlipalski, apl. adw. Marta Rieff-Rybska, apl. adw. Karol Perkowski i apl. adw. Urszula Zawadzka, pod opieką adw. Marii Poszytek.
– trzecie miejsce: apl. adw. Jakub Stępień i apl. adw. Kamil Dolniak, których opiekunem był dr Michał Szwast. Panowie otrzymali także nagrodę za najlepsze pisma (skargę i odpowiedź rządu).

Serdecznie gratulujemy naszym izbowym Koleżankom i Kolegom! Jest moc!

Nagroda dla najlepszego mówcy/mówczyni przypadła do apl. adw. Marcie Rieff-Rybskiej, także z naszej izby.

Turniej odbywał się w 30. rocznicę ratyfikacji Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przez Polskę i uznania jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

W Etapie Pisemnym skargę do ETPCZ w imieniu klientki oraz odpowiedź rządu na wylosowaną skargę innej drużyny złożyły aż 23 drużyny – reprezentujące izby adwokackie w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Wałbrzychu, Poznaniu, Lublinie, Opolu, Białymstoku, Toruniu i Gdańsku.

W Etapie Ustnym spotkało się 8 drużyn, które otrzymały najwyższą liczbę punktów w etapie pisemnym. W trakcie etapu ustnego w dniu 25 listopada 2023 r. w siedzibie kancelarii Dentons – Partnera Głównego Turnieju, rozegrano 4 rozprawy eliminacyjne, 2 rozprawy półfinałowe, rozprawę o trzecie miejsce i Rozprawę Finałową.

Rozprawy eliminacyjne, półfinałowe oraz o trzecie miejsce sędziowali: adw. Beata Czechowicz, adw. Marek Karczmarzyk, adw. Maciej Tomczykiewicz, adw. Filip Janeczko, adw. Michał Magdziak, adw. Judyta Kasperkiewicz, adw. Patrycja Dyluś-Borcz, adw. Paweł Murawski, adw. Monika Sokołowska, adw. Marcin Wolny, dr Dominika Czerniak, dr Marcin Szwed, r.pr. Patrick Radzimierski, adw. Monika Gąsiorowska, adw. Anna Mazurczak, adw. Wojciech Bagiński, adw. dr Adam Ploszka, dr Piotr Kładoczny, adw. Grzegorz Kukowka, adw. Marcin Derlacz, adw. Małgorzata Mączka-Pacholak adw. dr hab. Jacek Skrzydło.

Natomiast Rozprawę Finałową sędziowało 7-osobowe jury w składzie:

– dr hab. prof. SWPS Adam Bodnar – były Rzecznik Praw Obywatelskich, były wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, senator RP;
– r.pr. Justyna Chrzanowska – była pełnomocniczka Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, była naczelnik Wydziału Praw Człowieka w Departamencie Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka MSZ;
– sędzia Wojciech Hermeliński – adwokat, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej;
– adw. Natalia Klima-Piotrowska – Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej;
– dr Hanna Machińska – była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW;
– adw. dr Artur Pietryka – adwokat w kancelarii Wardyński i Wspólnicy, Wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej
– adw. dr hab. Dorota Pudzianowska – adwokatka, of counsel w kancelarii Dentons, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego;

Zdjęcia: Michał Borowski

Relacja za: adwokatura.pl

Galeria tutaj!