Zaproszenie do składania ofert na usługę agencji pośrednictwa nieruchomości

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zaprasza agencje pośrednictwa nieruchomościami do składania ofert na usługę agencji pośrednictwa nieruchomości, której zlecone zostanie poszukiwanie nieruchomości na nową siedzibę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Oferty można:

• przesłać na adres poczty elektronicznej alicja.konopczynska@ora-warszawa.com.pl;
• złożyć w Biurze Podawczym Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (00-536) Al. Ujazdowskie 49;
• wysłać pocztą na adres Izba Adwokacka w Warszawie Al. Ujazdowskie 49 00-536 Warszawa z dopiskiem na kopercie „ konkurs ofert agencji nieruchomości”;

Termin nadsyłania ofert upływa 15 października 2021 r. – data wpływu do Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zawarcia umowy o pośrednictwo w nabyciu nieruchomości z więcej niż jednym oferentem.

adw. Jakub Jacyna
Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej
w Warszawie