08.10.2021 / Wiadomości

Odbyło się posiedzenie Komisji ds. sekcji tematycznych z udziałem Dziekana ORA w Warszawie

W dniu 6.10 br. odbyło się hybrydowe posiedzenie Komisji ds. sekcji tematycznych z udziałem Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. 

Rozmawialiśmy o stworzeniu „biblioteki nagrań” wszystkich szkoleń nie tylko sekcji z udziałem innych komisji, kół, uznając, że dotychczasowy system jednak nie sprawdza się. Powinno to być dostępne w jednym miejscu dla adwokatów, łącznie ze szkoleniami zarchizowanymi. Komisja postanowiła w tym zakresie wystapić do Rady ze stosownym wnioskiem.

W drugiej kolejności kontynuowaliśmy podjęte jeszcze w poprzedniej kadencji prace nad utworzeniem „adwokackiego linkedin” jako wsparcia dla wykonywania zawodu adwokata, w odpowiedzi na powstałą w sąsiednim samorządzie wyszukiwarkę „Szukaj Radcy”. Komisja postanowiła w tym zakresie wystąpić do Rady ze stosownym wnioskiem.

Omówiliśmy projekt „Adwokat dla przedsiębiorcy”, dostrzegając pilną potrzebę organizacji konferencji skupionej na zagadnieniach formy działalności gospodarczej, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz kwestii podatkowych w świetle ostatnich istotnych, systemowych zmian prawa gospodarczego, nie wykluczając innych tematów; wstępie planując pierwszą część na listopad br.

Przewodniczący Sekcji przedstawili i omówili plany poszczególnych sekcji, przygotowując również budżety na przyszły rok kalendarzowy. Rozmowy toczyły się do późnych godzin nocy w mniej oficjalnej już atmosferze.

Jednocześnie Komisja postanowiła wysłać list gratulacyjny Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, która niedawno powołała w swojej Izbie Sekcje Praktyków Prawa, wzorowane na rozwiązaniach modelowych przyjętych w przepisach wewnętrznych Adwokatury.

Ogromne podziękowania dla wszystkich angażujących się w prace sekcji, a przede wszystkim dla Dziekana – adw. Mikołaja Pietrzaka i wszystkich obecnych członków i zastępców członków Rady- za wsparcie dla naszych pomysłów.

dr Kamil Szmid, adwokat

Koordynator ds. sekcji tematycznych

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie