Spotkanie on-line: Porozmawiajmy o… procesie karnym – 12 października br.

Serdecznie zachęcamy do oglądania w dniu 12 października 2021 r., o godzinie 20:00 pierwszego z cyklu spotkań Porozmawiajmy o… procesie karnym, podczas którego członkowie stowarzyszeń zrzeszających przedstawicieli trzech zawodów prawniczych (tj. sędziów, prokuratorów i adwokatów) – Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”, Stowarzyszenia Prokuratorów „LEX SUPER OMNIA” oraz Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”  – będą wymieniać się spostrzeżeniami dotyczącymi poszczególnych zagadnień związanych z postępowaniem karnym.

Pierwsze z spotkanie zatytułowane „Polski model postępowania karnego – czy istnieje?” będzie dotyczyło m. in. tego:

  • jak obecnie wygląda postępowanie karne na poszczególnych jego etapach, na kim i jakie obowiązki spoczywają, a jak powinno to wyglądać ?
  • czy model postępowania kontradyktoryjnego był ratunkiem dla polskiego procesu karnego ?
  • czy istnieją szanse na usprawnienie postępowania tak, aby: podejrzany miał prawo do sprawnego, bez zbędnej zwłoki, przeprowadzenia i zamknięcia postępowania przygotowawczego, a następnie przed sądem, po skierowaniu aktu oskarżenia, aby uniknąć z jednej strony pozostawania latami w stanie niepewności jako podejrzany, a następnie w stanie oskarżenia, a jednocześnie pokrzywdzony nie miał poczucia bezkarności sprawcy ?

Uczestnikami spotkania będą:

SSR Jakub Kościerzyński
Prok. Aleksandra Antoniak – Drożdż
Adw. Bartosz Kwiatkowski
oraz
Gość specjalny: SSO Piotr Gąciarek

Prowadząca: Adw. Anna Kątnik – Mania

Link do wydarzenia: www.facebook.com/events/884035562255061

Serdecznie zapraszam do oglądania i aktywnego udziału poprzez komentowanie i zadawanie pytań.