Video-spotkanie z Prezesem SO Warszawa Praga w sprawie ułatwienia pracy adwokatów w czasie pandemii

W dniu 9 października br. odbyło się spotkanie na platformie ZOOM z panem Prezesem Sądu Okręgowego Warszawa – Praga – SSO Pawłem Iwaniukiem, w którym wzięli udział: dziekan ORA w Warszawie – adw. Mikołaj Pietrzak, wicedziekan ORA w Warszawie – adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska oraz zastępca sekretarza ORA w Warszawie – adw. Aleksander Krysztofowicz.

W czasie spotkania poruszono szereg istotnych kwestii dotyczących funkcjonowania sądów w trakcie pandemii. Omówiono m.in. problematykę dostępu do akt i funkcjonowania czytelni, zaproponowano rozwiązanie stworzenia indywidualnej listy i – w ramach czytelni akt – osobnego pomieszczenia dla adwokatów. Pan Prezes przyjął ze zrozumieniem zgłoszone uwagi i zapewnił, że podejmie działania zmierzające do rozwiązania wszystkich wskazanych problemów.

Przeanalizowano awarię systemu informatycznego w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga, który powodował odraczanie rozpraw. Pan Prezes poinformował, że odbywa się zmiana systemu informatycznego, która już jest na ukończeniu. W kwestii opóźnień w pojawianiu się informacji w Portalu Informacyjnym Pan Prezes wskazał,  że jest świadomy tego problemu i podejmuje działania w celu jak najszybszego jego rozwiązania. Wskazał jednocześnie, że rozwiązanie problemu nie leży wyłącznie w jego gestii, ale także Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Omówiono sprawę kontaktu z Sądem w sytuacji odwoływania rozpraw I docierania tej informacji do pełnomocnika z odpowiednim wyprzedzeniem, również przy wykorzystaniu poczty elektronicznej I telefonicznie. Pan Prezes bierze pod uwagę wydanie odpowiedniego zarządzenia w tym zakresie.

I wreszcie, poruszono wątek przekazywania informacji o kierowaniu na kwarantannę, w przypadku kiedy adwokat otrzymuje taką informację drogą telefoniczną. Pan Prezes zadeklarował uwrażliwienie sędziów na to zagadnienie, uwzględniając aktualną sytuację i charakter wykonywanego przez adwokatów zawodu zaufania publicznego.

Na koniec pan Prezes Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie SSO Paweł Iwaniuk na ręce przedstawicieli Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie złożył życzenia zdrowia dla wszystkich warszawskich adwokatów.

Również w dniu 9 października br. odbyło się spotkanie on-line, w którym wzięli udział zastępca sekretarza ORA w Warszawie, adw. Aleksander Krysztofowicz, oraz Zastępca Dyrektora Sądu Okręgowego Warszawa Praga i wicedziekan OIRP Warszawa r. pr. Włodzimierz Chróscik na temat pokoju adwokacko-radcowskiego w Sądzie przy ul. Poligonowej 3.

Strony pracują nad formalnościami, w taki sposób, aby pokój mógł zostać jak najszybciej otwarty do użytku pełnomocników. Niezwłocznie zostaną Państwo poinformowani gdy tylko zostanie ustalona data otwarcia pokoju adwokackiego.

adw. Michał Fertak – rzecznik prasowy ORA w Warszawie