Zgłoś swoje problemy w obsłudze sądów w trakcie pandemii – nowy adres e-mail

Koleżanki i Koledzy, w celu bieżącego i indywidualnego reagowania na Wasze problemy dotyczące działalności sądów i innych instytucji (dostępu do akt itp.) został uruchomiony dedykowany adres e-mail: instytucje@ora-warszawa.com.pl .

Bardzo proszę o wysyłanie na ten adres wszystkich swoich spostrzeżeń, uwag i problemów w tym zakresie. Reakcje będą podejmowane na bieżąco.

Z poważaniem

adw. Aleksander Krysztofowicz – Zastępca Sekretarza ORA w Warszawie