Wydarzenia ORA

Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej o uchyleniu części uchwały nr 7 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie

Naczelna Rada Adwokacka, na podstawie art. 14 ust 3 i art. 58 pkt. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, na wniosek Prezydium NRA z dnia 8 czerwca 2018 roku uchyliła jako sprzeczny z art. 1 ust. 1 i 3, art. 3, art 5 Prawa o adwokaturze ostatni akapit uchwały nr 7 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2018 roku.

Pełna treść uchwały NRA z dnia 8 czerwca 2018 roku.

Uchylona treść uchwały Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2018 r. wraz z protokołem Komisji Wnioskowej.