20.06.2018 / Wiadomości

Sprzeciw sędziów warszawskiego Sądu Rejonowego wobec decyzji Ministra Sprawiedliwości

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy wyraziło swój sprzeciw wobec odwołania przez Ministra Sprawiedliwości prezesa i wiceprezesów Sądu Rejonowego przed upływem ich kadencji w uchwale z dnia 23 maja 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą.