Sprostowanie informacji dotyczącej liczby mandatów do obsadzenia w Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Warszawie

Wczoraj na stronie www ORA w Warszawie oraz w E-Informatorze została opublikowana informacja, iż w Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Warszawie na najbliższym Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Warszawie jest do obsadzenia 5 mandatów członków + 2 mandaty zastępców.

Prostując podaną wcześniej liczbę 5 mandatów członków Komisji Rewizyjnej, informujemy, iż zgodnie z uchwałą NRA nr 64 /2019 z dnia 21 września 2019 na Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Warszawie w Komisji Rewizyjnej, niezależnie od Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, jest do obsadzenia 6 mandatów członków.

Wymóg podania liczby mandatów do obsadzenia wynika z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).

 

adw. Michał Fertak – rzecznik prasowy ORA w Warszawie