Ilość mandatów do obsadzenia w poszczególnych organach kolegialnych izby oraz na KZA

Poniżej przypominamy informację na temat ilości mandatów do obsadzenia w organach izby oraz delegatów i delegatek na KZA.

Okręgowa Rada Adwokacka: 15 członków + 4 zastępców

Sędziowie Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie: 33 sędziów + 6 zastępców

Komisja Rewizyjna: 5 członków + 2 zastępców (sprostowanie, 29.01.2021 – godzina 14.30: https://bit.ly/3r53fr4)

Delegaci na KZA: 93 delegatek i delegatów (według stanu na dzień 1 stycznia 2020 roku – zgodnie z uchwałą NRA nr 63/2019)