Dwa alerty sms przed głosowaniami personalnymi

Zgodnie z decyzją Prezydium Zgromadzenia, zapowiedzianą wczoraj podczas obrad, dzisiaj pół godziny przed głosowaniami personalnymi zostaną wysłane dwa alerty sms.

Pierwszy przed blokiem głosowań na funkcje jednoosobowe: Dziekana, Prezesa Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Drugi przed blokiem głosowań na kandydatów do organów kolegialnych, sędziów Sądu Dyscyplinarnego i kandydatów na KZA!

Zaloguj się i głosuj! Twój głos się liczy!