Benefis adw. Jana Ciećwierza – możliwość sponsoringu

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość sponsorowania wydarzeń i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Kolejną do tego okazją będzie organizowane spotkanie z okazji Benefisu adw. Jana Ciećwierza które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 r.. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

  1. Wartość sponsoringu:

a) sponsor główny (jeden sponsor) –  2.500 (dwa tysiąc pięćset) zł brutto obejmuje:

– ekspozycja logo i nazwy Sponsora w wszystkich materiałach i informacjach promujących Wydarzenie

– ekspozycja rollup-u Sponsora w miejscu, w którym odbywać się Wydarzenie – według wyboru Organizatora

– wymienienie nazwy Sponsora w przemówieniu organizatora otwierającym i zamykającym Wydarzenie

b) sponsor wspomagający (max. dwóch sponsorów) – 1 500 (jeden tysiąc pięćset) zł brutto obejmuje:

– ekspozycja logo i nazwy Sponsora w wybranych materiałach i informacjach promujących Wydarzenie na FB i www

– ekspozycja rollup-u Sponsora w miejscu, w którym odbywać się Wydarzenie – według wyboru Organizatora

– wymienienie nazwy Sponsora w przemówieniu organizatora otwierającym i zamykającym Wydarzenie

  1. Wartość sponsoringu wskazana w punkcie 1 może być udzielona jednorazowo przez dany podmiot w związku z tym wydarzeniem.
  2. Dopuszcza się maksymalną liczbę 3 (trzech) sponsorów, których Oferty zostaną wybrane przez Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
  3. W przypadku Ofert nie zawierających braków decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Wszystkie podmioty zainteresowane sponsorowaniem wydarzenia proszone są o składanie ofert na adres: ora.warszawa@adwokatura.pldo dnia 5 czerwca 2019 r.
  5. Zgodnie z pkt 5.3 Regulaminu finansowania przez podmioty zewnętrzne wydarzeń organizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie, jej organy lub jednostki organizacyjne Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie może pozostawić Ofertę bez rozpoznania bez podania przyczyny.
  6. Niniejsze ogłoszenie zostaje skierowane do kancelarii adwokackich i adwokacko – radcowskich, które wyrażą wolę sponsorowania wydarzenia.