Sędzia Igor Tuleya oraz Dziekan ORA w Warszawie nagrodzeni

Duma i radość!  Sędzia Igor Tuleya – sędzia niezłomny i adw. Mikolaj Pietrzak – dziekan ORA w Warszawie laureatami pierwszej nagrody ECBA Scott Crosby Human Rights Award.

Dziekan ORA w Warszawie, odbierając nagrodę, podkreślił, iż odbiera ją jako wyraz uznania nie dla niego osobiście, ale dla warszawskich adwokatów.

Nagrody wręczono dziś w Berlinie, podczas konferencji European Criminal Bar Association [Europejskiego Stowarzyszenia Adwokatów Karnych (ECBA)]. Nagroda przyznana została za ich wkład na rzecz przywrócenia niezależności sądów oraz praworządności w Polsce.

Gratulacje i wdzięczność!