Plan wykładów – listopad 2018

PLAN WYKŁADÓW

organizowanych przez Komisję Doskonalenia Zawodowego

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

listopad 2018 r.

Data

Wykładowca

Temat wykładu

5 listopada 2018

(poniedziałek)

SSO Grzegorz Chmiel

Roszczenia o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – uwagi praktyczne”

6 listopada 2018

(wtorek)

Adw. dr Beata Paxford

Chwilówki – instytucja kredytu konsumenckiego w świetle najnowszego orzecznictwa i praktyki UOKiK”

13 listopada 2018

(wtorek)

Adwokat Bartosz Bator

Zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece”

19 listopada 2018

(poniedziałek)

SRR Marta Kożuchowska Warywoda

Warunkowe umorzenie postępowania karnego”

20 listopada 2018

(wtorek)

SWSA dr Magdalena Durzyńska

Rozgraniczenia nieruchomości”

26 listopada 2018

(poniedziałek)

Adwokat Bartosz Bator

Odwołanie darowizny” – przepisy, orzecznictwo i praktyka.

27 listopada 2018

(wtorek)

SRR Marta Kożuchowska Warywoda

Środki zabezpieczające w świetle przepisów Kodeksu Karnego”

UWAGA!

Wykłady będą odbywały się w sali konferencyjnej im. Henryka Krajewskiego, znajdującej się na pierwszym piętrze w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 49, w godzinach 18:00 – 20:00.