Powództwa frankowe oraz polisolokaty 🗓

Sekcja Prawa Bankowego i Finansowego oraz Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego serdecznie zapraszają na szkolenie pt. „Aspekty procesowe w sprawach powództw frankowych oraz polisolokat”

Szkolenie poprowadzi jak roku ubiegłym SSR dr Andrzej Michór (SSR we Wrocławiu, posiadający blisko 10-letnią praktykę orzeczniczą, adiunkt na WPiA Uniwersytetu Opolskiego, autor wielu publikacji z zakresu prawa finansowego, wykładowca).

Szkolenie obejmować będzie takie aspekty jak: sposób obliczania wps w powództwach kredytowych i polisolokat, kwestię legitymacji procesowej biernej, podstaw prawnych roszczenia z umowy kredytu/polisolokaty. Sposób formułowania zarzutów apelacyjnych. Przedstawione zostanie wybrane orzecznictwo sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, UOKIK oraz TSUE.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc (sala Krajewskiego) prosimy o szybką rejestrację na adres sekcji (sekcja.pgh@ora-warszawa.com.pl lub sekcja.pbf@ora-warszawa.com.pl). Zapraszamy nie tylko wszystkich członków sekcji , ale także osoby spoza sekcji chcące dołączyć w naszej szeregi. Mile widziani członkowie innych Izb.

Do zobaczenia!
adw. dr Beata Paxford
Przewodnicząca Sekcji Prawa Bankowego i Finansowego)
adw. dr Kamil Szmid
Przewodniczący Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego
Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie