Pismo Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dotyczące obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na prośbę Pana adw. Jacka Treli, Prezesa NRA, w załączeniu publikujemy pismo Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dotyczące obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zachęcamy do zapoznania się.

Pismo do NRA