01.07.2020 / Wiadomości

Dr hab. Monika Całkiewicz, dotychczasowa Wicedziekan, wybrana Dziekanem OIRP w Warszawie

Dr hab. Monika Całkiewicz, dotychczasowa Wicedziekan zaprzyjaźnionej z naszym samorządem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, została wybrana 24 czerwca br. na najbliższe 4 lata Dziekanem Rady OIRP w Warszawie. Otrzymała 260 głosów poparcia, przy zaledwie pięciu głosach przeciw i dwóch wstrzymujących się.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak w imieniu całej społeczności Warszawskiej Adwokatury skierował na ręce nowo wybranej Pani Dziekan OIRP w Warszawie specjalny list gratulacyjny. W liście tym pogratulował ogromnego zaufania, jakim została obdarzona prof. Monika Całkiewicz w wyborach samorządowych oraz życzył kolejnych sukcesów samorządowych tym razem w pełnieniu funkcji Dziekana OIRP w Warszawie.

Przypomnijmy, iż prof. Monika Całkiewicz od wielu lat w ramach współpracy ORA w Warszawie i OIRP w Warszawie była koordynatorem z ramienia OIRP w Warszawie wielu wspólnych projektów, szczególnie międzynarodowych, podejmowanych przez obie izby.

Dr hab. Monika Całkiewicz jest radcą prawnym, profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Karnego Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, prorektorem ds. studiów prawniczych Akademii Leona Koźmińskiego. Jest wybitną specjalistką z zakresu prawa karnego, przewodniczącą zespołu strategicznego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie ds. występowania przez radców prawnych w charakterze obrońców. Przygotowała pierwszy w Polsce, innowacyjny program szkolenia radców prawnych z zakresu prawa karnego. Odbyła staże naukowe w: Universitat Autonoma de Barcelona (Facultad de Derecho) oraz w Instytucie Maxa Plancka we Freiburgu. Jest autorką kilkuset publikacji naukowych i laureatką I nagrody Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w kategorii prac habilitacyjnych za rozprawę „Modus operandi sprawców zabójstw”.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Pani Profesor wyboru na tę zaszczytną funkcję.