Poszukiwani kandydaci na zarządców przymusowych dla dwóch fundacji

Poniżej publikujemy skan zanonimizowanych dwóch pisma SR dla m.st. Warszawy z 22 czerwca 2020 r. dot. wskazania kandydatów na zarządców przymusowych dla dwóch fundacji. Zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z w/w pismami.

Treść pism