Pierwsze efekty interwencji ORA w sprawie pism wysyłanych do stron z pominięciem pełnomocników w sprawach frankowych

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie, SSO Małgorzata Szymkowicz-Trelka skierowała na ręce Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie pismo w sprawie praktyki kierowania do stron w sprawach frankowych, z pominięciem ich pełnomocników, pism w sprawie właściwości przemiennej sądów. Pani Prezes wskazała m.in. na możliwe powody kierowania wskazanej korespondencji do stron postępowania, zaznaczając jednocześnie, że „praktykę adresowania bezpośrednio do stron pism obejmujących informację o możliwości skierowania pozwu do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda należałoby ocenić jako nieprawidłową”.

Pani Prezes wskazała także, że w ramach granic nadzoru administracyjnego zasygnalizuje sędziom Sądu Okręgowego w Warszawie „potrzebę rozważenia, czy opisana praktyka znajduje podstawę w obowiązujących przepisach i zasadne jest jej kontynuowanie”.

Jednocześnie w piśmie zwrócono uwagę na ogromne przeciążenie Sądu Okręgowego w Warszawie sprawami frankowymi. Pani Prezes skierowała do Dziekana prośbę o możliwość wystąpienia do członków Izby Adwokackiej w Warszawie o wzięcie pod uwagę przeciążenia SO w Warszawie w kontekście sytuacji, gdy powodowie zamieszkują poza obszarem jego właściwości.

Dziekani Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wraz z Komisją ds. Współpracy z Sądami od blisko roku podejmują interwencje w opisanej sprawie. Jeśli mają one być skuteczne, musza jednak być podejmowane na kanwie konkretnych postępowań, do których prezesi sądów mogą się merytorycznie odnieść. W związku z tym serdecznie prosimy o zgłaszanie występowania podobnej praktyki w przyszłości na dedykowany adres e-mail: instytucje@ora-warszawa.com.pl

Pełna treść pisma: Odp. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.06.2021