Otwarty konkurs na stanowiska Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego

Rzecznik Dyscyplinarna Izby Adwokackiej w Warszawie ogłasza otwarty konkurs na stanowiska Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego. Konkurs adresowany jest do adwokatów wykonujących zawód, którzy posiadają biegłą znajomość postępowania karnego, umiejętność pracy pod presją czasu oraz posiadają dyspozycyjność pozwalającą na podjęcie się nowych obowiązków. Z udziału w konkursie wykluczone są osoby karane dyscyplinarnie lub w stosunku do których przedstawiono zarzuty dyscyplinarne.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesyłanie CV i krótkiego listu motywacyjnego, wyłącznie w formie elektronicznej, na adres: rd.warszawa@adwokatura.pl

Termin składania aplikacji: 15 października 2021 r.

Spośród nadesłanych aplikacji Rzecznik Dyscyplinarna wybierze osoby, które zostaną zaproszone do udziału w rozmowie. Po przeprowadzeniu rozmów Rzecznik Dyscyplinarna przedstawi Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie rekomendacje co do powołania wybranych kandydatów.