ORA w Warszawie: Zmierzymy się z progiem 50% quorum i organizujemy zdalne zgromadzenie izby

Mimo niełatwych okoliczności spowodowanych nasilającą się pandemią, ORA w Warszawie ma niezmiennie ustawowy obowiązek przeprowadzenia Zgromadzenia Izby. Dzisiaj na zdalnym posiedzeniu – oprócz spraw bieżących – ORA w Warszawie po raz kolejny dyskutowała kwestię organizacji i przeprowadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie. Zdecydowała o nieczekaniu na niepewne i trudne do przewidzenia w czasie zmiany ustawowe i zwołaniu zdalnego lub półzdalnego zgromadzenia izby pomimo ustawowego progu 50% quorum niezbędnego dla ważności uchwał i wyborów podejmowanych zdalnie.

ORA w Warszawie podjęła zatem decyzję o odwołaniu terminu zgromadzenia izby, wyznaczonego do tej pory na dzień 21 listopada br. i przeprowadzeniu zgromadzenia możliwie najszybciej od momentu wprowadzenia niezbędnych zmian w regulaminie organizacji zgromadzeń izb adwokackich. Stosowny wniosek w sprawie dokonania w/w zmian już w październiku br. Dziekan ORA w Warszawie skierował do Prezydium NRA, domagając się zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury, który może dokonać tych zmian w w/w regulaminie.

Jednocześnie ORA w Warszawie zobowiązała Prezydium ORA w Warszawie do podjęcia dalszych działań w celu organizacji zgromadzenia w formie zdalnej lub półzdalnej w najszybszym z możliwych terminów po zmianie w/w regulaminu oraz podjęciu w mediach społecznościowych kampanii profrekwencyjnej, zachęcającej do licznego udziału w zgromadzeniu.

adw. Michał Fertak – rzecznik prasowy ORA w Warszawie