Kolokwium Karnistyczne on-line nt. „Odpowiedzialność za przestępstwo popełnione za granicą. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe” – 2.12. br.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na ogólnopolską konferencję naukową organizowaną w ramach cyklu Bielańskie Kolokwia Karnistyczne na temat: „Odpowiedzialność karna za przestępstwa popełnione za granicą. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe”.

Konferencja odbędzie się w dniu 2 grudnia 2020 r. (środa) w formie webinarium na platformie Zoom.

Za udział w kolokwium przyznawane jest 6 punktów szkoleniowych w ramach doskonalenia zawodowego.

Program i informacje organizacyjne Bielanskie Kolokwium 2020