Ankieta w sprawie umowy o pracę w izbowym Extranecie – weź udział!

Dzisiaj w naszym izbowym Extranecie – Panelu Adwokata została opublikowana ankieta dotycząca ewentualnego wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych, umożliwiających wykonywanie zawodu adwokata w formie umowy o pracę (z wyłączeniem prowadzenia obron w sprawach karnych). Poniżej apel Dziekana ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzaka w tej sprawie.

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy, 

w imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zwracam się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w poniższej, anonimowej ankiecie na temat ewentualnego wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych, umożliwiających wykonywanie zawodu adwokata w formie umowy o pracę (z wyłączeniem prowadzenia obron w sprawach karnych).

Ankieta służy badaniu opinii członków naszej izby w tym zakresie. Jest także odpowiedzią na uchwałę nr 7 z dnia 23.04.2016 roku Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie. W uchwale tej Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie zobowiązało delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury do podjęcia adekwatnych działań na rzecz poszerzenia form wykonywania zawodu (umowa o pracę, spółki kapitałowe).

Przypomnijmy, iż dotychczas udało się wprowadzić zmiany odnoszące się do funkcjonowania adwokatów w spółkach kapitałowych. Umowa o pracę, co pokazały ostatnie lata, to zagadnienie bardziej złożone, choćby z tego powodu, iż jednym z fundamentów zawodu adwokata jest niezależność.

Zwolennicy zmian podnoszą, iż można zaproponować i stworzyć takie uwarunkowania prawne, aby w wykonywaniu zawodu adwokata także w formie umowy o pracę, jego niezależność nie była ograniczana. Argumentują także, iż, aby zagwarantować pełną ochronę stosunku obrończego (w tym tajemnicy obrończej) wykonywanie zawodu adwokata w formie umowy o pracę powinno być wyłączone co najmniej dla obrońców w sprawach karnych.

Dziękuję adw. Katarzynie Gajowniczek – Pruszyńskiej i adw. Michałowi Fertakowi za inicjatywę i przede wszystkim dziękuję Przewodniczącej Samorządu Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie, apl. adw. Magdalenie Szkudlarek – Nowak, za pomoc w merytorycznym opracowaniu treści samej ankiety. Zachęcam wszystkich Państwa do wypełniania tej krótkiej ankiety. Im więcej osób weźmie w niej udział, tym większy mandat do prowadzenia konstruktywnej dyskusji o ewentualnych zmianach prawnych.

Link do Panelu Adwokata i ankiety!

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

Adw. Mikołaj Pietrzak

Dziekan ORA w Warszawie.