Możliwość sponsorowania webinarium: Aspekty podatkowe tarczy antykryzysowej

Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie informuje o możliwości sponsorowania webinarium organizowanego przez Sekcję Prawa Podatkowego przy ORA w Warszawie pt: Aspekty podatkowe tarczy antykryzysowej. Webinarium odbędzie się 8 września 2020 r. (wtorek) w godzinach 17.00 – 19.00 za pośrednictwem platformy Zoom.

  1. Wartość sponsoringu: 2 cegiełki po 500 zł (pięćset złotych) brutto obejmuje:

– umieszczenie informacji o Sponsorze w wydarzeniu na stronie internetowej Organizatora, w Informatorze wysyłanym przez Organizatora do ok. 9 tys. odbiorców oraz w portalu społecznościowym Facebook wraz z logotypem lub linkiem do miejsca wskazanego przez Sponsora;

– wymienienie nazwy Sponsora w przemówieniu Organizatora otwierającym spotkanie oraz w relacjach z wydarzenia;

  1. Wartość sponsoringu wskazana w punkcie 1 może być udzielona jednorazowo przez dany podmiot w związku z tym wydarzeniem.
  2. Dopuszcza się maksymalną liczbę 2 (dwóch) sponsorów, których Oferty zostaną wybrane przez Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
  3. W przypadku Ofert niezawierających braków decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Wszystkie podmioty zainteresowane sponsorowaniem wydarzenia proszone są o składanie ofert na adres: biuro.prasowe@ora-warszawa.com.pl do dnia 28 sierpnia 2020 roku.
  5. Zgodnie z pkt 5.3 Regulaminu dotyczącego finansowania przez podmioty zewnętrzne wydarzeń organizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie, jej organy lub jednostki organizacyjne Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie może pozostawić Ofertę bez rozpoznania bez podania przyczyny.
  6. Ogłoszenie jest skierowane do kancelarii adwokackich, które wyrażą wolę sponsorowania tego wydarzenia.